{zzz:type sid={zzz:tsid}}
[type:name]
[type:enname]
{/zzz:type}
{zzz:type sid=2}
[type:name]
[type:enname]
{/zzz:type}